Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุ่งสมอ ปี 2565

19 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่เกิดจากยุงลาย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

11 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ร่วมกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขภายในโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

11 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ เข้าตรวจโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทนโนโลยีวิธีทางกลและชีวภาพตำบลทุ่งสมอ เพื่อดูการบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งสมอ

11 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขเขาค้อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุงสมอ ร่วมกันตรวจสถานที่กักกัน (Local Quarontine) ตำบลทุ่งสมอ อำเถอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ

11 ก.พ. 2564
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณสุขเขาค้อ โรงพยาบาลเขาค้อ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุงสมอ ประชุมซักซ้อมแผนการรับมือกรณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในอำเภอเขาค้อ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาค้อ

21 ม.ค. 2564
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ศาลาหกเหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านโคกแปก

28 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

09 ต.ค. 2563
เพชรบูรณ์ เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : admin@thungsamo.go.th

www.thungsamo.go.th