Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท... (29 มิ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง การเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (14 มิ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการแพร่ของโรคติดเชื้อไ... (25 เม.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่องขอบเขตการควบคุม และพื้นที่ห้ามเผาป่าในพ... (20 เม.ย. 2565)
ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (28 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (24 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-... (07 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-... (07 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่องประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (06 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่องประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (06 ม.ค. 2565)
การขอหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุ้มกันโรคกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Vaccin... (14 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25... (08 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีป้ายอัตราใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่ว... (29 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ยื่นแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบล... (21 ก.ค. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยองค์การส่วนตำบลทุ่งสมอ (24 มิ.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งสมอ (14 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร... (18 พ.ค. 2564)
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 (12 พ.ค. 2564)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียITA (19 เม.ย. 2564)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (01 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วย... (21 มี.ค. 2565)  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภา... (09 มี.ค. 2565)  

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (07 มี.ค. 2565)  

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีไท... (07 มี.ค. 2565)

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา... (21 ม.ค. 2565)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ... (19 ม.ค. 2565)

โครงการสนับสนุนการดำเนินง... (04 ต.ค. 2564)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภ... (08 เม.ย. 2564)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค... (25 ก.พ. 2564)

โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู... (16 ก.พ. 2564)

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์... (11 ก.พ. 2564)

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์... (11 ก.พ. 2564)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564... (11 ก.พ. 2564)

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเ... (11 ก.พ. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง... (21 ม.ค. 2564)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธ... (28 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกกา... (09 ต.ค. 2563)

โครงการปรับสภาแวดล้อมและส... (01 ต.ค. 2563)

โครงการจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ... (23 ก.ย. 2563)

โครงการโรงเรียนสร้างสุข ห... (13 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาส 2 (25 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส 2 (25 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไตรมาส 3 (01 เม.ย. 2565)  
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาถนน ม.8 (25 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาถนน ม.4 (25 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.10 (25 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (25 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาถนน ม.11 (24 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (24 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาดำเนินการตรวจสอบเปลี่ยนเค... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประปา กองช่าง จำนวน 13 ร... (27 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมหลังคาและ... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช ... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำ... (20 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างเหมาดำเนินการขุดบ่อขยะบ่อใหม่... (17 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่า... (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนว... (16 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (07 ก.พ. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่... (12 มิ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (09 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (01 พ.ค. 2560)
อบต.ทุ่งสมอรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการ (22 มี.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (10 ม.ค. 2556)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพ... (17 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งสมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็น... (13 ธ.ค. 2555)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (29 พ.ย. 2555)
รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 2 (00 00 543)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2565-... (00 00 543)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : Thungsamo01@gmail.com

www.thungsamo.go.th