Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนแผนการหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม Do s & Don t
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผู้นำชุมชน
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลบริการประชาชน
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     ทุ่งสมอเป็นชุมชนพื้นเมืองที่ตั้งรกรากอยู่ก่อนปี พ.ศ.๒๔๐๐ ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมคือชาวบ้านที่อพยพมาจากทางเมืองหล่ม เมืองเลยและเมืองลาวเวียงจันทร์ การตั้งรกรากสมัยนั้นคือการหาพื้นที่ดินดำน้ำดีประกอบอาชีพซึ่งเป็นการตั้งรกรากจากกลุ่มอพยพ หมู่พี่น้องเดียวกันกับตำบลแคมป์สนต่อมาก็มีทางอิสานและภาคกลาง อพยพเข้ามารวมมากขึ้น แต่เดิมชื่อ "ทุ่งสามหมอ" ตำนานเล่าว่าหมอสมุนไพรผู้ชำนาญ ๓ คน เป็นเพื่อนกันชักชวนกันเดินทางจากลาวมาหาสมุนไพรในป่าและบังเอิญได้ไปเตะเอา "เครือเขาหลง" สุดยอดขุนพลสมุนไพรปรุงยาเสน่ห์เป็นเหตุให้หมอสมุนไพรทั้งสามได้หลงทางหาทางออกจากป่าไม่ได้ หมอทั้งสามได้เดินทางเจอชุมชนคนพื้นเมืองทุ่งสมอเลยลงหลักปักฐานสร้างบ้านแปลงเมืองมีลูกมีเมียขยายเป็นชุมชนใหญ่เรียกกันว่าทุ่งสามหมอโดยเลือกเอาชัยภูมิที่มีต้นสมอเป็นแหล่งตั้งภูมิลำเนา กาลผ่านไปทุ่งสามหมอพูดกันผิดเพี้ยนมาเป็นทุ่งสมอและมีประชาชนอพยพเข้ามาตั้งรกรากกันมากขึ้นจากหลายภูมิภาคของประเทศไทยทุ่งสมอถือเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอเขาค้อทั้งตำบลนี้เป็นดินแดนที่สวยงามและมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอำเภอเขาค้อนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ความหมายตราสัญลักษณ์ อบต.ทุ่งสมอ
   "หินเขี้ยวหนุมาน" เป็นเพชรชนิดหนึ่งที่มีการค้นพบในภูเขาหลังถ้ำ ต.ทุ่งสมอ หินเขี้ยวหนุมานเกี่ยวพันกับสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะเมื่อมีการสำรวจหินชนิดนี้ที่ทุ่งสมอ ในสมัยก่อนยังไม่รู้ชื่อหินชนิดนี้จึงคิดว่าเป็นเพชร และถูกนำไปเห็นชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์นับว่าเป็นประวัติทรงคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่นตำบลทุ่งสมอจึงนำมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของตำบลทุ่งสมอด้วย "ภูเขาหลังถ้ำ" เขาหลังถ้ำเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ทอดยาวลงมาจากอำเภอเขาค้อ และเป็นเขาเชื่อมเขาค้อกับเขาผาซ่อนแก้ว ที่สำคัญเขาหลังถ้ำนี้ยังเป็นอาณาเขตกั้นแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อบต.ทุ่งสมอ กับจังหวัดพิษณุโลกคือทุ่งแสลงหลวงเป็นภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามและเป็นแหล่งค้นพบทางโบราณคดี ของตำบลจึงถูกกำหนด เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ตำบล "ทุ่งหญ้า" จากสภาพภูมิทัศน์ของตำบลและชื่อ "ทุ่งสมอ" ซึ่งภูมิประเทศเป็นเนินทุ่งหญ้า และไร่เกษตรกรรมทุ่งหญ้า จึงถูกกำหนดมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ "ทุ่งสมอ" ด้วย


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 056-705913 , 056-705914  แฟกซ์ : 056-705914   E-mail : Thungsamo01@gmail.com

www.thungsamo.go.th