สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67270
โทรศัพท์ : 0-5692-5114 -119 แฟกซ์ : 0-5692-5114     E-mail : admin@thungsamo.go.th
Powered By WNT.CO.TH